1,4 ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - Τ.Κ. 564 29
ΤΗΛ.

FAX:


2310 952 020 - 21
2310 670 530 - 33
2310 952 201